Kezdőlap
https://parkgondozotanfolyam.hu/

Részlet a parkgondozó részzszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből

 

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
A részszakképesítés azonosító száma: 21 622 02
Részszakképesítés megnevezése: Parkgondozó
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480
 
 
EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
 
Bemeneti kompetenciák: -
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: -
 
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
 
 
PÁLYATÜKÖR
 
A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások
 
A B C
FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
6115 Kertépítő kertész Díszfaiskolai kertész
6115 Kertépítő kertész Faiskolai kertész
6115 Kertépítő kertész Faiskolai munkás
6115 Kertépítő kertész Kertgondnok
6115 Kertépítő kertész Parkápoló
6115 Kertépítő kertész Parképítő
6115 Kertépítő kertész Parképítő
6115 Kertépítő kertész Parkkarbantartó
 
A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 
A parkgondozó feladata a zöldfelületek (fű- és virágfelületek, fásszárú dísznövények) fenntartása.
 
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
- Felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat
- Növényápolást végezni
- Eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani - Előírások szerint dolgozni
- Parkfenntartási, gondozási munkát végezni
 
 
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
A B
A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma megnevezése
10961-12 Kertészeti alapismeretek
10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek
11070-12 Dísznövényismeret
11069-12 Kertfenntartás
 
 
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
A részszakképesítés szakmai követelménymodulja
Azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10961-12 Kertészeti alapismeretek írásbeli
10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek írásbeli
11070-12 Dísznövényismeret gyakorlati
11069-12 Kertfenntartás gyakorlati
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Növényismeret, kertfenntartás
A vizsgafeladat ismertetése: Dísz- és gyomnövények felismerése (20 db), és írásban történő megnevezésük a növények hivatalos magyar
nevével (20 perc).
Zöldfelületi egység adott technológia szerinti fenntartása, az alkalmazott gépek működtetése és karbantartása (60 perc).
 
A vizsgafeladat időtartama: 80 perc
A vizsgafeladat aránya: 70%
 
 
Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Kertészeti és munkavállalói ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: Komplex írásbeli vizsga a kertészeti termesztés alapismereteinek, illetve a munkavállaló számára
elengedhetetlen tudnivalók témaköreiből összeállított feladatlapok kitöltésével.
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 20%
 
 
Komplex szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Kertfenntartás
A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a kertfenntartás témaköreit felölelő előre kiadott tételsorokból húzott kérdésre.
 
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 10%
 
 
 
A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.

Részlet a parkgondozó részzszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből